Bc. Kateřina Jindrová Zítková

  • porodní asistentka se zahraničními zkušenostmi
  • soukromé předporodní a poporodní kurzy, masáže pro těhotné
  • realizace edukačního programu pro dospívající na základních školách
  • vedení pěveckých kurzů pro těhotné ženy, maminky s miminky a pěvecké lekce pro děti
    v rámci Školy moderního zpěvu


Vystudovala jsem bakalářský obor Porodní asistentka na Vysoké škole zdravotnické o.p.s. v Praze, před tím jsem studovala Střední zdravotnickou školu v Karlových Varech. Osobní zkušenosti mám s následujícími nemocnicemi: Karlovarská krajská nemocnice, VFN v Praze – Gynekologicko-porodnická klinika (Apolinář) - zejména praxe na porodním sále, oddělení šestinedělí a novorozeneckém oddělení, Fakultní nemocnice v Motole – Gynekologicko-porodnická část a také dvě pražská mateřská centra.

Po absolvování školy jsem krátce pracovala na porodním sále v ÚPMD v Praze a poté jsem dostala nabídku pracovat v soukromém zdravotnickém zařízení v Praze, kde jsem pracovala s VIP klienty a také s anglicky hovořícími klienty, kde jsem mimo jiné měla také na starosti zajištění předporodní péče. Krátce jsem také pracovala v soukromé gynekologické ordinaci v Praze.

Již několik let se také zajímám o problematiku porodní asistence v jiných státech, především v USA, kde jsem určitou dobu žila a věnovala se psychomotorickému vývoji dětí. Zájem směřuji na oblast prenatální péče, porodů, zvyklostí a odlišností v porodnictví v porovnání s různými státy, zajímám se také o věkové rozmezí rodiček a sociální poměry těhotných žen a matek. Díky pobytu v zahraničí jsem si vytvořila svůj pohled a názor
na prenatální péči a své zkušenosti promítám do vlastní praxe porodní asistentky.

Ve své praxi se zabývám i péčí o dospívající dívky, protože edukace dospívajících ve školách a v rodinách je nedostačující. Bakalářskou práci jsem psala na téma Informovanost dospívajících dívek o těhotenství a mateřství v ČR a v USA, se kterou jsem získala ocenění za nejlepší bakalářskou práci ve studijním oboru: Porodní asistentka v roce 2012.

V rámci Školy moderního zpěvu vedu prenatální pěvecké kurzy, při kterých upevňujeme vztah matky s dítětem skrz hudbu, dále navazují kurzy maminek s miminky a následně pěvecky vedu děti i ve školním věku. Díky mému komplexnímu zaměření zpěv-tanec-divadlo-zdravotnictví vedu děti zdravou cestou k přirozenému rozvoji muzikality, pohybu a přirozenosti při zpěvu.


Absolvované kurzy:

1/2015 - certifikovaný kurz: "Entrepreneurship and Healthcare in Emerging Economies" na Harvardu

12/2014 - certifikovaný kurz: "Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety" na Harvardu

12/2014 - certifikovaný kurz: "Age of Globalization" (Věk globalizace) na UT Austin (The University of Texas System)

8/2014 - certifikovaný kurz: "Leaders of Learning" na Harvardu

7/2014 - certifikovaný kurz: "Engaging India" na Australian National University

5/2014 - certifikovaný kurz: "Entrepreneurship 101: Who is your costumer?" na MIT

5/2014 - certifikovaný kurz: "Big Data and Social Physics" na MIT

5/2014 - certifikovaný kurz: "Vocal recording"(Nahrávání vokálů) na Berklee College of Music

4/2014 - certifikovaný kurz: "Food for Thought"(Jídlo k zamyšlení) na McGill University

3/2014 - certifikovaný kurz: "Music Business"(Byznys v muzice) na Berklee College of Music

2/2014 - absolvování dvou kurzů Muzikoterapie: "Early Childhood Circle Time"(Kroužky - skupinový čas v raném dětství), "Music Therapy Ethics" (Etika v muzikoterapii)

1/2014 - certifikovaný kurz "Health and Society" (Zdraví a společnost) na nejznámější univerzitě na světe - Harvardu!

9/2013 - certifikovaný kurz Masáže těhotných


Více o mně naleznete na mých osobních stránkách: Jindrovka.cz